Regulamin sklepu

 

I. Informacje ogólne

 • Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem internetowym www.leslawblacha.pl jest firma Edukacja Mobilna Lesław Blacha zwana dalej Sprzedającym z siedzibą w Warszawie, Ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, NIP 865-250-92-54, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady i warunki składania zamówień i dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.leslawblacha.pl (zwanym dalej sklepem).
 • Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę (zwaną dalej Kupującym), która dokona zakupu poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.leslawblacha.pl, za pośrednictwem sieci Internet, telefonicznie lub pocztą.
 • Sklep dokonuje sprzedaży osobom fizycznym i firmom (zwanym dalej Kupującymi).
 • Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja zamówień jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach księgarni bądź wprowadzania w nich zmian.

II. Zamówienia

 • Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.
 • Zamówienia są przyjmowane:
  • drogą internetową przez stronę www.leslawblacha.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
  • za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: leslaw@fit-academy.pl
 • Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
 • Zamówienia są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Formy płatności

 • Kartą kredytową - należność pobierana jest w chwili składania zamówienia poprzez serwis DotPay.
 • Przelewem bankowym na konto księgarni.
 • Kupujący ma prawo korzystać z kodów promocyjnych i kodów rabatowych wystawianych tak przez samą księgarnię jak i przez pośredników i podmioty trzecie. Każdorazowe użycie kodu promocyjnego musi być zgodne z regulaminem użycia kodu oraz musi zostać potwierdzone przez księgarnię.

IV. Dostawa zakupionego towaru

 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się (w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową albo przelewem) - w chwili autoryzacji karty, bądź wpływu pieniędzy na konto księgarni.
 • Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
 • Przesyłki dostarcza Poczta Polska - czas dostawy 1-5 dni roboczych w zależności od wybranego sposobu dostawy.
 • Powyższe terminy dotyczą tylko czasu dostarczenia przesyłki na terenie Polski. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek wynikłe z winy firmy odpowiedzialnej za ich dostarczenie.
 • W przypadku zamówień dokonywanych przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej na życzenie kupującego wystawiana jest faktura VAT w ciągu 7 dni roboczych od daty zakupu.
 • Zamówienia nie odebrane przez Klienta w terminie z Poczty Polskiej i zwrócone do księgarni, mogą zostać ponownie wysłane do Kupującego po ponownym opłaceniu kosztów przesyłki.

V. Reklamacje

 • Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przesyłki ma prawo złożyć reklamację. Do odsyłanego towaru należy dołączyć Formularz Reklamacji stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 • Książki wadliwe (puste strony, niewłaściwa kolejność stron, uszkodzenia mechaniczne etc.) wymieniamy natychmiast po zgłoszeniu na pełnowartościowe egzemplarze, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), księgarnia zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w księgarni towary do wyboru.

VI. Zwroty

 • Zwrot zakupionego towaru w idealnym stanie, z wypełnionym Formularzem Zwrotu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu i w oryginalnym opakowaniu, bez podania przyczyny jest możliwy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 • Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru na adres: Edukacja Mobilna Lesław Blacha Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
 • Koszty przesyłki pokrywa kupujący. Towar musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed naruszeniem w czasie transportu.
 • Pieniądze za odesłany towar oraz koszt dostawy towaru do Kupującego są zwracane wyłącznie przelewem bankowym na rachunek wskazany w Formularzu Odstąpienia od Umowy Kupna stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedającego przesyłki.

VII. Ochrona danych osobowych

 • Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
 • Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

VIII. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.